Microguía VIH y serofobia | Serofobia eta GIB mikrogida

Esta guía se edita en respuesta a un artículo serofóbico y de desinformación publicado por la Revista Blue – Guía Gay Bilbao, lee más aquí.


Gida hau Revista Blue – Guía Gay Bilbao aldizkariak argitaratutako desinformazio-artikulu serofobiko bati erantzuteko asmoz egin da, gehiago irakurri hemen.

Microguía de autocuidado ante el VIH y contra la serofobia

Descarga la microguía en PDF

Para la infección de VIH en un encuentro sexual debe darse la entrada del virus en el torrente sanguíneo. Las heridas suponen una puerta de entrada, así como la mucosa rectal (que es especialmente delicada), la vaginal y la del pene.

La infección oral por VIH es mucho más complicada, porque la saliva genera un medio muy hostil para el virus. Aún así, heridas o úlceras orales pueden suponer también una vía de entrada.

El VIH es un virus muy débil fuera del organismo, por lo que necesitaremos un contacto directo con un fluido corporal con carga viral alta.

Fluidos con alta carga infecciosa: Sangre, semen, flujo vaginal y leche materna.

Fluidos con posible carga infecciosa: Pre-semen (su carga viral es pequeña pero no despreciable)

Fluidos NO infecciosos: Saliva, sudor, lágrimas, heces, orina.

Prácticas de alto riesgo: Penetración anal/vaginal sin preservativo.

Prácticas de muy bajo riesgo: Sexo oral.

¡EL AUTOCUIDADO ES SEXY!

La persona responsable de no infectarse eres TÚ.Utiliza siempre el preservativo. Las personas seropositivas que siguen su tratamiento antirretroviral (ARV) reducen su carga viral a valores indetectables. Estas personas NO transmiten el virus. Tener sexo con personas seropositivas indetectables es, de hecho, la práctica sexual más segura. Las personas con VIH que no conocen su seroestado son las que pueden infectar. Por ello, hazte la prueba y anima a tus parejas sexuales a hacerlo. Es rápida, segura y gratuita. Puedes realizarla en centros específicos de la sanidad pública, en asociaciones como BizkaiSida o en las siguientes farmacias (con un coste de 5€).

IMPORTANTE: Si has tenido una práctica de riesgo, acude a Urgencias y solicita PEP (Profilaxis Post-Exposición) «antes de 72h» (preferiblemente 24). Consta de un mes de ARVs que evitan en un 98% la infección de VIH.

La Revista Blue invita a la abstinencia, la monogamia o la masturbación. Estos consejos son los propios de una revista conservadora, reaccionaria y serofóbica.

Una persona con VIH no tiene NINGUNA obligación de confesarte su estado serológico.

Decir que “mienten” es desplazar tu propia responsabilidad en el autocuidado. Desde Intifada Marika invitamos a la revolución sexual, al autocuidado y a follar con personas seropositivas cuando te apetezca.

¡Ponte condón, hazte la prueba y lucha contra la serofobia!

CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN BILBAO

Servicio de ETS
Plaza Bombero Etxaniz, Nº 1 – 1ª planta, Bilbo
Tlf: 94 600 69 69

Bizkaisida (www.bizkaisida.com)
C/ Dos de Mayo, Nº 6 – 1º Dcha, Bilbo
Tlf: 94 479 57 79
(Prueba rápida de VIH y sífilis. Martes y miércoles de 16:30 a 19:30h.
Gratuita, confidencial y sin cita previa

Recursos diurnos de Atención Sociosanitaria:
C/Bailén, Nº 13, Lonja. Bilbo
bizkaisida@bizkaisida.com


Serofobiaren kontrako eta GIB-aren aurrean auto-zaintzarako mikrogida

Mikrogida PDFn deskargatu

Harreman sexual batean GIB infekzioa gertatzeko, birusa odol-zirkulazio sisteman sartu behar da. Sarrera bide dira zauriak eta baita ondestearen (bereziki delikatua), baginaren eta zakilaren mukosak ere. GIBaren ahozko infekzioa gertatzea askoz zailagoa da, listuak birusaren aurkako ingurua sortzen baitu. Hala ere, aho-zauriak eta ultzerak sarrera bide izan daitezke.

GIBa oso birus ahula da organismoaren kanpoan, hortaz birus-karga altuko gorputz-jarioekin zuzeneko kontaktua beharrezkoa da infekzioa gertatzeko.

Infekzio-karga altuko jarioak: Odola, esperma, baginako jarioa eta ama-esnea.

Infekzio-karga eduki dezaketen jarioak: Esperma aurreko jarioa (birus-karga txikia du baina ez da arbuiagarria).

Infekzio arriskurik GABEKO jarioak: Listua, izerdia, malkoak, gorozkiak, gernua.

Arrisku handiko praktikak: Kondoirik gabeko uzki-penetrazioa edota penetrazio baginala.

Arrisku oso txikiko praktikak: Aho-sexua.

AUTOZAINTZA SEXYA DA!

ZU zara infekzioa ez hartzeko pertsona erantzule bakarra. Erabil ezazu beti kondoia. Botika antierretrobiraldun (ARV) tratamenduak betetzen dituzten pertsona seropositiboek beren birus-kargak detektatu ezin diren balioetara txikitzen dituzte. Pertsona hauek EZ dute birusa kutsatzen. Detektatu ezin diren pertsona seropositiboekin sexua izatea, alegia, sexu-praktikarik seguruena da. Beren serologia egoera ezagutzen ez duten GIBdun pertsonak dira infekzioa hedatu dezaketenak. Horregatik, egizu GIBaren froga eta zure bikote sexualei egitera animatu. Azkarra, segurua eta doakoa da. Osasun sare publikoaren zentro espezifikoetan, HIESAren kontrako hiritar batzordeetan (hala nola BizkaiSida) eta hainbat farmaziatan (5€ko kostuarekin) ere egin dezakezu.

GARRANTZITSUA: Praktika arriskutsuren bat izan baduzu, Larrialdi zerbitzuetara jo eta PEP (Post-Esposiziorako Profilaxia) eskatu “72 ordu pasa aurretik” (hobeto lehenengo 24 ordutan bada). Hilabeteko ARV tratamendu batean datza, eta GIB infekzioa %98an saihesten du.

Blue Aldizkariak abstinentzia, monogamia eta masturbaziora gonbidatzen gaitu. Aipatutakoak aldizkari kontserbadore, erreakzionario eta serofobiko bati dagozkion aholkuak dira.

GIBdun pertsona batek EZ DU ZERTAN bere egoera serologikoa aitortu beharrik.

“Gezurra” esaten dutela esateak auto-zaintzan zure erantzukizuna baztertzea da. Intifada Marikatik iraultza sexualera, auto-zaintzara eta nahi denean pertsona seropositiboekin sexua izatera gonbidatzen zaituztegu.

Erabil ezazu kondoia, test-a egin ezazu eta serofobiaren kontra borrokatu!

SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) KONTSULTA BILBON

STGen zerbitzua
Etxaniz Suhiltzailearen Plaza, 1. zb – 1. solairua, Bilbo.
Tlf: 94 600 69 69

Bizkaisida (www.bizkaisida.com)
Maiatzaren 2ko kalea, 6. zb – 1. solairua Eskuina, Bilbo.
Tlf: 94 479 57 79
(GIB eta sifiliaren froga azkarra. Astearte eta asteazkenetan 16:30 eta 19:30 bitartean. Doakoa, konfidentziala eta aurretiko zitarik gabekoa)

Arreta Soziosanitariorako Eguneko Zentroa:
Bailén kalea, 13. zb – Lokala. Bilbo
bizkaisida@bizkaisida.com