U30eko Greba Orokorra transmaribibolloa ere bada

Obligado a la precariedad y a la marginalidad, el colectivo LGTB siempre ha sido y será anticapitalista. Cuando salimos a la calle como todes les demás, nuestra disidencia a la cisheteronorma nos hace vulnerables. Esta vulnerabilidad es más acusada si la persona es racializada, migrante, mujer o trans.

La huelga general del 30 de enero de 2020 también es transmaribibollo. Por eso, hoy, queremos hacer públicas nuestras realidades y exigencias:

  • Les pensionistas LGTB son más vulnerables y viven en la precariedad. La tolerancia escaparate de la que gozamos en la actualidad es relativamente nueva. Gran parte de les pensionistas LGTB viven vulnerables, con menor tiempo cotizado a causa de la marginalización y la discriminación e incluso con pensiones no contributivas que no llegan a los 500 euros. Muches también viven sin el derecho a cobrar pensiones por viudedad si su pareja falleció antes de la legalización del matrimonio.
  • La juventud LGTB exigimos trabajos dignos para sobrevivir. Muches jóvenes LGTB tienen grandes necesidades económicas para poder hacer frente y escapar de las violencias que viven en sus casas. Los principales motivos de que les jóvenes LGTB que sufren violencias en casa no se independicen son la precariedad laboral y el aumento de los precios de los alquileres. La consecuencia directa es el aumento de la tasa de jóvenes que dejan sus estudios, obligades a acceder a trabajos temporales y mal remunerados.
  • Les transmaribibollo denunciamos la situación de emergencia en que se encuentran las personas trans. Dentro de nuestro colectivo no todo nos afecta de la misma forma. La situación de las personas trans, en especial las mujeres trans, es una emergencia social. Las altas tasas de desempleo, de cerca del 80%, no están siendo atendidas como deberían. La crueldad institucional permite y alimenta una tasa de paro en personas trans que hasta se cuadruplica en comparativa con la general. Las obliga a vivir un proceso burocrático medicalizado y patologizante, e inaccesible en muchas realidades. Limita su mercado laboral, especialmente grave en el caso de las mujeres trans, que encuentran muchas veces el trabajo sexual como única vía de supervivencia.
  • El entorno laboral no es un espacio seguro; es violento. Los entornos laborales no son espacios seguros para nosotres. De cada 10 personas LGTB con trabajo, 6 se ven obligadas a volver al armario, para evitar discriminaciones, agresiones o mobbing. Las empresas no están ni preparadas ni interesadas en hacer frente a estas situaciones.
  • Neoliberalismo rosa: no en nuestro nombre. Denunciamos también la asimilación llevada a cabo por las instituciones capitaneadas por EAJ-PNV, que utilizan nuestra bandera arcoíris para atraer el turismo gay y ocultar la precariedad que este modelo trae a nuestros barrios. Nuestra lucha es política y radical. No en nuestro nombre.

¡EL 30 DE ENERO, LES TRANSMARIBIBOLLOS TAMBIÉN A LA HUELGA!
????


Prekarietatera eta marginaltasunera behartuta, LGTB kolektiboa beti izan da eta izango da antikapitalista. Zisheteroarauarekiko gure disidentziak talde kaltebera bihurtzen gaitu. Kalteberatasun hau nabariagoa da pertsona arrazializatu, migrante, emakume edota trans pertsonetan.

2020ko urtarrilaren 30eko greba orokorra transmaribibolloa ere bada. Horrexegatik, gaur, gure errealitateak eta eskaerak plazaratu nahi ditugu:

  • LGTB pentsionistak kalteberagoak dira eta prekarietatean bizi dira. Gaur egun bizi dugun tolerantzia-erakusleihoa nahiko berria da. LGTB pentsionisten gehiengoa kalteberatasunean bizi da, marjinalizazioa eta diskriminazioan bizi izateagatik kotizazio-urte gutxiagorekin eta 500 eurora heltzen ez diren pentsio ez-kontributiboekin. Askok alarguntza-pentsioak ere ezin dituzte kobratu, bikotea ezkontzaren legalizazioaren aurretik hil bazen.
  • LGTB gazteriak bizirauteko lan duinak exijitzen ditugu. LGTB gazte askok etxean bizi duten indarkeriari aurre egitn eta ihes egiteko ekonomikoki hazteko beharra izaten dute. Etxean indarkeria jasatzen duten LGTB gazteak etxean jarraitzearen arrazoi nagusiak gazteek bizi duten lan prekarietatea eta alokairu prezioaren igoera dira. Ikasketak uzten dituzten gazteen tasaren igoera honen ondorio zuzena da, behin-behineko eta gaizki ordaindutako lanetan sartzera behartuta.
  • Transmaribibollook trans pertsonen emergentzia egoera salatzen dugu. Gure kolektiboaren barruan denak ez gaitu modu berean eragiten. Trans pertsonen egoera, bereziki trans emakumeena, emergentzia soziala da. Langabezi tasa handiak, %80 ingurukoak, ez dira behar bezala erantzuten. Krudeltasun instituzionalak ahalbidetu eta elikatzen du trans pertsonen langabetasun tasa hauek, langabezi tasa orokorrarekin alderatuz lau bider handiagoa dena. Gainera, prozesu burokratiko eta patologizatzaileak bizitzera behartzen ditu, kasu askotan lorrezinak. Lan merkatua mugatuta ikusten dute, bereziki trans emakumeen kasuan, zeintzuek askotan bizirauteko modu bakarra lan sexuala ikusten baituten.
  • Lan esparrua ez da espazio segurua;biolentoa baizik. Lan esparruak ez dira gune seguruak guretzat. Lana duten 10 LGTB pertsonetik 6 armairura itzultzera behartuta sentitzen dute euren burua. Indarkeria hau diskriminazio, eraso edo mobbing kasuetan bilakatu daiteke. Enpresak ez daude horrelako egoerei aurre egiteko ez prestatuak ezta interesatuak ere.
  • Neoliberalismo arrosa: gure izenean ez. EAJ-PNVk gidatutako gure instituzioek egiten ari duten asimilazioa salatzen dugu. Gure ostadar bandera erabiltzen dute gay turismoa erakartzeko eta eredu horrek gure auzoetara ekarri duen prekarietatea ezkutatzeko. Gure borroka politikoa eta erradikala da. Gure izenean, ez.

URTARRILLAREN 30EAN TRANSMARIBIBOLLOAK ERE GREBAN!
????

U30 greba orokorra transmaribibollo ere bada

Esta entrada fue publicada en Artículo, General, Manifestación. Guarda el enlace permanente.